Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

S-PLAY

Nazwa projektu: LEGO Serious Play Learning for SMEs

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27421

Styczeń 2013 - Grudzień 2014

Projekt S-PLAY adaptuje innowacyjne procesy szkolenia do potrzeb MŚP. LEGO® SERIOUS PLAY® sprawia, że uczenie się w miejscu pracy jest wciągającym i kreatywnym ćwiczeniem, które wzmacnia więzi w grupie oraz jej wewnętrzną komunikację. Konsultanci zarządzania używać będą S-PLAY do edukacji MŚP i trenerów VET. Adresować będziemy praktyków, trenerów, organizacje wpierania biznesu, oraz MŚP dostosowując szkolenie do ich konkretnych potrzeb. W oparciu o prowadzone badania, konstruujemy warsztaty i instrukcje dla MŚP dzieląc je na poszczególne moduły Serious Play. Następnie skupiać będziemy się na testowaniu tych modułów w fazie pilotażowej wśród partnerów w pięciu krajach. Ostateczna faza polegać będzie na digitalizacji warsztatów na potrzeby VET, tak by korzystać z nich mogli partnerzy z całej Europy. Projekt zakończy się konferencją demonstrującą rezultaty.