Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

S-PLAY

Warsztat 4 – Wspieranie innowacyjności

S-PLAY WARSZTAT POTENCJAŁ INNOWACYJNOŚCI

Warsztat został zaprojektowany by wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w ukierunkowaniu ich strategii na tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom oraz zwiększaniu potencjału innowacyjności. Warsztaty skierowane są głównie do osób odpowiedzialnych za strategię i zarządzanie w organizacji – 5-8 uczestników takich jak menedżerowie, przedstawiciele HR, działów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta itp. Wszyscy uczestnicy wnoszą swoje pomysły na temat możliwości firmy i kluczowych elementów dot. innowacyjności. Rezultatem szkolenia jest wspólna wizja i zrozumienie strategii jaką firma powinna podjąć by wspierać innowacyjność.

Link do handbooka

Krok Zadanie Czas Wideo
 1.

Rozgrzewka

45 min

 
 2.

Tożsamość organizacji

Uczestnicy budują modele, które reprezentują obraz ich organizacji obecnie w odniesieniu do innowacyjności.

Uczestnicy umieszczają te modele na jednym końcu stołu. 

15 min + czas na omówienie modeli

 

3.

Stan pożądany

Uczestnicy budują model reprezentujący innowację lub wynik wprowadzenia innowacji w firmie.

Uczestnicy umieszczają te modele na drugim końcu stołu (naprzeciwko modeli tożsamości organizacji).

15-20 min + czas na omówienie modeli

 

 4.

Stan pożądany – wspólny model

Uczestnicy modyfikują swoje modele indywidualne, by stworzyć jeden wspólny model środowiska z potencjałem innowacyjności.

15-20 minut

 

 5.

Narzędzia i metody rozwoju innowacyjności 1

Uczestnicy budują model reprezentujący agenta innowacyjnej strategii – może to być narzędzie lub metoda prowadząca do rozwoju potencjału innowacyjności w firmie.

Uczestnicy ustawiają wybudowane modele między modelem tożsamości organizacji a modelem stanu pożądanego.

15-20 min + czas na omówienie modeli

 6.

Narzędzia i metody rozwoju innowacyjności 2

Powtórka poprzedniego ćwiczenia. Tym razem jeśli uczestnicy wcześniej budowali narzędzie, to tym razem budują metodę i vice versa.

15-20 min + czas na omówienie modeli

 7.

Tworzenie wspólnego krajobrazu

Uczestnicy ustawiają wybudowane modele w taki sposób, aby uzyskać spójny obraz tego, jak oddziałują na siebie nawzajem.

15 minut

 8.

Powiązania

Uczestnicy łączą modele wskazując najważniejsze powiązania.

Uczestnicy dodają jedno połączenie pomiędzy modelem tożsamości organizacji a jednym z narzędzi/metod.

Uczestnicy dodają jedno połączenie między wspólnym modelem stanu pożądanego i jednym z narzędzi/metod.

15-20 min + czas na omówienie modeli

 9.

Udoskonalenie krajobrazu i powiązań

Uczestnicy identyfikują i budują lub modyfikują istniejące narzędzia i metody, które są potrzebne do uzyskania pełnego krajobrazu. 

15 minut

 

10. 

Sprawdzenie kompletności krajobrazu

10 minut

 11.

Wspólna narracja

Uczestnicy tworzą wspólną narrację opisującą krajobraz, która zawiera wszystkie elementy i połączenia, jakie zostały stworzone.

15 minut