Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

S-PLAY

Celem tego ćwiczenia jest pozwolenie uczestnikom na zapoznanie się z budowaniem abstrakcyjnych modeli.

  • Zbuduj ekstremalną sytuację: Trener prosi uczestników by zbudowali model reprezentujący ekstremalną sytuację (idealną lub koszmarną). Zadanie może być związane z celami szkolenia (np. idealny/koszmarny szef, klient, współpracownik itp.) lub celowo oderwane od tematu szkolenia (np. idealne/koszmarne wakacje, sąsiad, teściowa itp.).
  • Zbuduj postać: Trener prosi uczestników by zbudowali model postaci reprezentującej ich w jakimś sensie.

Trener może zadawać dodatkowe pytania uczestnikom, by dokładnie wyjaśnili poszczególne cześci swoich modeli (np. ”Co dokładnie symbolizuje ten klocek?”).

Refleksje

  • Zaufaj swoim rękom (zacznij budować chociaż jeszcze nie wiesz co chcesz zbudować).
  • Metafory pozwalają innym zrozumieć nas lepiej.
  • Wykorzystanie poczucia humoru i emocji w czasie opisywania symboli pozwala lepiej zapamiętać opowieść.
  • Można zadawać uczestnikom pytania dot. ich modeli.

Ćwiczenie

Instrukcje

Narzędzie 1: http://ldd.lego.com/en-us/download (Aplikacja dla Windows lub Mac)

Narzędzie 2: https://www.buildwithchrome.com/builder (online)

Podziel się z nami swoim projektem!