Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

S-PLAY

Zespół projektowy wziął udział w międzynarodowej konferencji Knowledge, Innovation and Enterprise, która odbyła się w dn. 22-25 lipca 2014 w Rydze. Celem udziału w konferencji było upowszechnianie efektów projektu wśród uczestników. Nasz zespół przygotował 2 prezentacje:

Jako że tematy naszych prezentacji były zgodne z zainteresowaniami uczestników tj. kreatywnością, innowacyjnością, przedsiębiorczością, obie prezentacje zostały bardzo dobrze przyjęte. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to wzrostem zainteresowania wykorzystania LSP w szkoleniach dla MSP!