Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

S-PLAY

Mamy przyjemność poinformować, że opracowana przez nas Biała księga na temat LEGO® Serious Play® przedstawiająca aktualny stan wiedzy jest już dostępna. Kliknij na więcej, aby pobrać dokument i poznać stanowisko 84 moderatorów tej metody, które udało się pozyskać w drodze wywiadów pogłębionych oraz ankiet. Ponadto w publikacji znajduje się przegląd kilkudziesięciu artykułów dotyczących metody LSP, jak również rozdział o metodologii w kontekście historii powstania, głównych zastosowań, podstawowych zasad i podstaw teoretycznych, jak również najważniejszych społeczności LSP. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Download

Elisabetta Frick, Stefano Tardini, Lorenzo Cantoni. "White Paper on LEGO®SERIOUS PLAY®". Ver 2.0.2, August 2013. PDF, ~1.07MB.

To download the white paper, please fill the following form. You will receive an email with the URL to download it.

Kind regards,

S-PLAY staff