Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Η ομάδα του έργουS-PLAY ομάδα πήρε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο για τη Γνώση, την Καινοτομία και τις Επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας στις 22-25 Ιουλίου. Στόχος ήταν να διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου μεταξύ των συμμετεχόντων. Η ομάδα μας  προετοίμασε 2 παρουσιάσεις:

Δεδομένου ότι τα θέματα των παρουσιάσεών μας ήταν σύμφωνη με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, δηλαδή καινοτομίες στην εκπαίδευση, δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα και τα δύο έτυχαν καλής αποδοχής. Ας ελπίσουμε ότι το γεγονός αυτό θα μεταφραστεί σε αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση της μεθόδου LSP για τις ΜΜΕ!