Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Λευκή Βίβλος στο LEGO ® SERIOUS PLAY ® "A state of the art of its applications in Europe" είναι τώρα διαθέσιμη. Κάντε κλικ στο "Περισσότερα" για να κατεβάσετε την Λευκή Βίβλο και ανακαλύψτε τι 84 Ευρωπαίοι εκπαιδευτές μας είπαν στην έρευνά μας, τι μας είπαν πέντε συμμετέχοντες σε προσωπικές συνεντεύξεις και τι βρήκαμε σε μία κριτική 44 εγγράφων στην επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με LSP. Υπάρχει επίσης ένα τμήμα σχετικά με τη μεθοδολογία, κυρίως μέσα από τα λόγια των κύριων παραγόντων και των επίσημων εγγράφων LSP σε σχέση με την ιστορία της μεθόδου, τις κύριες εφαρμογές της, τις βασικές αρχές και τις θεωρητικές βάσεις. Επίσης παρουσιάζονται οι κύριοι παράγοντες της κοινότητας LSP καθώς και η παρουσία τους στο διαδίκτυο. Είτε είστε εμπειρογνώμονας ή αρχάριος στη μεθοδολογία LSP θα πρέπει να βρείτε κάτι χρήσιμο σε αυτή την δημοσίευση για την εργασία σας. Σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά στη κατάσταση των πραγμάτων για το LSP στην Ευρώπη.

Περίληψη της Λευκής Βίβλου

Download

Elisabetta Frick, Stefano Tardini, Lorenzo Cantoni. "White Paper on LEGO®SERIOUS PLAY®". Ver 2.0.2, August 2013. PDF, ~1.07MB.

To download the white paper, please fill the following form. You will receive an email with the URL to download it.

Kind regards,

S-PLAY staff