Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Η ομάδα του έργου S-PLAY προσκαλεί τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους εκπαιδευτές στο συνέδριο «Νέα διάσταση στην κατάρτιση για τις μικρες και μεσαίες επιχειρήσεις» που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Νοεμβρίου στο Rzeszów της Πολωνίας. Αυτό το διεθνές συνέδριο ολοκληρώνει  το έργο Lego S-Play και αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών στη χρήση καινοτόμων εργαλείων κατάρτισης, όπως τη μεθοδολογία LEGO® Serious Play®, επιτραπέζια παιχνίδια, Gamification κ.λπ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://conference.s-play.eu/index-en.html