Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Ένα πιλοτικό εργαστήριο S-Play έλαβε χώρα στις 9 Ιουλίου 2014, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να αναπτύξει ένα σχέδιο μάρκετινγκ για να προσεγγίσει νέες τουριστικές αγορές.

Το εργαστήριο βασίστηκε στη LLED (Lego Learning Experience Design), μια ειδική εφαρμογή LSP για εκπαιδευτικό σχεδιασμό που αναπροσαρμόστηκε στο έργο S-Play. Οι έξι συμμετέχοντες του εργαστηρίου είναι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού στην Κρήτη. Η ομάδα αυτή καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των επαγγελμάτων από κατασκευαστικές εταιρείες, εστιατόρια και διευθυντές ξενοδοχείων σε συμβούλους επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Η επιλογή έγινε με βάση την κοινή προοπτική τους για την ανάπτυξη του μάρκετινγκ για ταΚρητικά προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να προσεγγίσουν νέες αγορές.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην ελληνικά από το Μιχάλη Καθαράκη με τη βοήθεια του Γιώργου Ανδρουλάκη.