Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Στις 18 με 20 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Πληροφοριών στο Rzeszow, πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του έργου S-PLAY.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις όπως:

  • Γιατί έχασα – σχετικά με εκπαιδευτικα παιχνίδια, συμμετέχοντες και σύμβουλους μάθησης...
  • Οι αναλογίες στη διευθυντική εκπαίδευση.
  • Το LEGO(r) SERIOUS PLAY(r) στην κατάρτιση των εργαζομένων (παρουσίαση της ομάδας S-PLAY)
  • Κέντρα που χρησιμοποιούν τα παιχνίδια κατά τη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης και ανάπτυξης.
  • Coaching - εναλλακτική λύση ή το μέλλον της εκπαίδευσης;

Κατά τη δεύτερη μέρα, είχαμε 3 βιωματικά εργαστήρια:

  • Εργαστήριο LEGO(r) SERIOUS PLAY(r).
  • Your time – Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι διαχείρισης χρόνου.
  • Car factory - Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι διαχείρισης έργων.

Η τελευταία ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε LSP εργαστήρια για φοιτητές.

Δείτε τις φωτογραφίες στο: www.facebook.com/LegoSeriousPlayLearningForSMEs