Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY

Αυτό το τελευταίο είδος των ασκήσεων αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης. Ο στόχος του 3ης Πρόκλησης είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες μπορούν με άνεση και ειλικρίνεια να μοιρασθούν τις σκέψεις τους.

  • Εργασιακό θέμα: ο συντονιστής ζητά από όλους να κατασκευάσουν ένα μοντέλο που αντιπροσωπεύει κάτι που γνωρίζουν καλά (για παράδειγμα ένα θέμα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο χώρο της εργασίας τους). Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να εξηγήσουν / ερμηνεύσουν το μοντέλο κάποιου άλλου.
  • Πρωϊνό Δευτέρας: ο συντονιστής ζητά από όλους να κατασκευάσουν ένα μοντέλο που να αναπαριστά ό, τι έννοια θέλουν. Στη συνέχεια, οι έννοιες ανατίθενται τυχαία στα υπάρχοντα μοντέλα και ο καθένας έχει να ερμηνεύσει εκ νέου το δικό του/της μοντέλο, εξηγώντας γιατί αναπαριστά την νέα έννοια  πχ "πρωϊνό Δευτέρας", ή "κινέζικο εστιατόριο", "γάμος", κ.λπ.

Στοχασμός:

  • Όλοι είναι σε θέση να αντιδράσουν άμεσα και δημιουργικά στο απροσδόκητο.
  • Οι κατασκευαστές και οι παραμυθάδες έχουν ισχυρή δέσμευση.
  • Η δημιουργία ιστοριών επιτρέπει την εκ νέου ερμηνεία στοιχείων με διαφορετική ματιά.

Δημιουργήστε τα δικά σας μοντέλα!

Οδηγίες (στα αγγλικά)

Εργαλείο 1: http://ldd.lego.com/en-us/download  (Εφαρμογή για Windows ή Mac)

Εργαλείο 2:  https://www.buildwithchrome.com/builder (online)

Μοιραστείτε τα μοντέλα σας με εμάς!