Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

S-PLAY
  • Serious Play Learning For SMEs
    Serious Play Learning For SMEs
  • S-PLAY wants your CASES! of LSP Impact
    S-PLAY wants your CASES! of LSP Impact
  • S-PLAY White Paper Published!
    S-PLAY White Paper Published!